• ANASAYFA
  • KURUMSAL
  • H�ZMETLER�M�Z
  • MARKALARIMIZ
  • TEKN�K B�LG�LER
  • REFERANS GALER�
  • �LET���M

�stas Mantolama

 RENKLERN ANLAMLARI    18.09.2012 23:08:42 tarihinde eklendi  RENKLERN ANLAMLARI

Renkler içerdikleri düük ya da yüksek titreimli enerjileriyle üzerimizde etkili olurlar. Olumlu ya da olumsuz, duygusal, zihinsel ve fiziksel dünyamz derinden etkileme gücüne sahiptirler.

Yaplan aratrmalarda renkler ve insan davranlar arasnda çok sk ilikiler olduu görülmü, sevdiimiz pek çok rengin içinde kiiliimizle ilgili bilgilerin olduu anlalmtr. Renk seçiminizi mizacmz, yaam koullarmz, bilinçli yaantlarmzn yan sra ihtiyaç duyduumuz enerjinin nitelii de belirlemektedir.

Renkler ve kiiliimiz arasndaki ilikinin çözülmesi amacyla "renk çarklar" kullanlmaktadr: 8 canl renkten oluan bu çarklardan yaplan renk seçimleri sonucunda kiilik yapsyla ilgili yorumlarda bulunulur. Seçilen renkler bilinçalt istekleri, yetersizlikleri ve gizli yetenekleri ortaya çkarmakta ve böylece etkili bir kiilik gelitirme arac olabilmektedir.

KIRMIZI

Fiziksel gücün, hareketin, canlln rengidir. Balangçlar tevik eder. Çalmaya evk verir, tembelliin kartdr. htirasn ve cinsel akn temsilcisidir. Olumsuzluu kabalk, duyarszlk olarak ortaya çkar. Kzgnla ve saldrganla yol açar. Tamamlaycs turkuazdr.

Mekanda Kullanm
Hareketin youn olduu yerler için uygundur. Mutfak, çocuk odalar, dans stüdyolar, diskotekler topluma açk olan alanlar. Koyu tonlar youn ve skc bir atmosfer yarataca için tercih edilmemelidir. Duvarlarda ve elektrikli aletlerin çalt ortamlar da kullanlmamaldr.

Salk Alannda Kullanm
Kan hücrelerinin oluumunu destekler, kan dolamn arttrr. Anemide, felçlilerin tedavisinde, souk algnl, nezle ve gripte kullanlmaldr. Melankoliyi, üzüntüyü yok etmede yardmcdr. Yüksek tansiyonu ve ateli hastal olanlarn kullanmas önerilmez. En sevdiiniz renk krmz ise, ateli ve aktif birisiniz. Yönetme duygunuz ar basyor, tipik bir lider ve öncüsünüz. Mücadeleyi seviyorsunuz. Baarmak ve amaca ulamak yaam felsefeniz. Planlarnzdan çok gücünüze ve azminize güveniyorsunuz, ama bu youn duygularnzla mantnz birletirmediiniz durumda yaamnzda dengeyi salamanz zor olabilir.

TURUNCU

Krmz gibi da dönük ve heyecan vericidir, ancak ondan daha yapcdr. Salk, canllk, yaratclk, güven, cesaret ve iletiim turuncunun özellikleridir. Mutluluk vericidir. Olumsuzluu ezici olma ve üstün gelme istei eklinde ortaya çkar. Bazen de gösteri merakls bir karakter eklinde kendini gösterir. Tamamlaycs mavidir.

Mekanda Kullanm
Mutfakta, çocuk odalarnda, yemek odas ve koridorlarda scaklk yaratr. Nee ve mutluluk vermesi istenen ortamlarda ve geni alanlarda kullanlmaldr. Büro, çalma odas ve yatak odas için uygun deildir.

Salk Alannda Kullanm
Dolam, sinir ve solunum sistemlerini harekete geçirir. Zihinsel faaliyetleri uyarr, metabolizmay hzlandrr. Çocuunu emziren annelere önerilir. Salkl di, trnak ve saç için gereklidir. Açk tonlar romatizmada kullanlr. Karaciere yarar. Strest altndaki insanlara uygun deildir. En sevdiiniz renk turuncu ise, çabuk heyecanlanan yapnz var. Neeli, cokulu ve sosyalsiniz. Konumak ve tartmak hounuza gidiyor. Hzl hareket ediyor olmanz yorgunluk duymanza neden olabilir. Turuncu rengin insanlar hakl olduklarn kantlamaya isteklidirler. Bu tutumdan vaz geçip iç huzuru gelitirmeniz gerekir.

SARI

Parlak, neeli ve sevecendir. Umut alar. Alçakgönüllüü, bilgiyi ve bilgelii simgeler. lham vericidir. Olumsuzluu iki yüzlülük, aldatmaya eilim eklinde ortaya çkabilir. Zihinsel karkla da yol açabilir. Tamamlaycs mordur.

Mekanlarda Kullanm
Mutfak için çok uygundur. Çalma odalarnda kullanlmamaldr, zihni bulandrp karkla yol açar. Dinlenme amaçl ortamlarda önerilmez.

Salk Alannda Kullanm
Sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Hazmszl önler, itah açar. Sinir ve kas sistemini güçlendirir. Doku ve kemik iltihaplarnda kullanlr. Vücuttaki zehirli maddelerin atmn kolaylatrr, kan temizler. Sinir ve akl hastalklarnda önerilmez. En sevdiiniz renk sar ise, yaama akl ve mantk gözlüüyle bakyorsunuz. Neden-sonuç ilikilerini hesaplamay seviyorsunuz. Olaylar kontrolünüz altnda tutmay istiyor, iler umduunuz gibi gitmeyince de krc olabiliyorsunuz. Konumanz oldukça etkileyici. Odak noktas olmaktan holanyorsunuz. Sorumluluk ve otorite gerektiren ilerde baarlsnz.

YEL

Paylamn, ibirliinin, uyumun ve cömertliin rengidir. Yattrr, güven ve huzur verir. Özgürlük doal enerjisidir. Yeil, yaamn, yenilenmenin ve evrimin rengidir. Olumsuzluu umursamazlk, kskançlk, üphe ve bencillik olarak ortaya çkar. Güvensizlik ve tembellik de istenmeyen etkilerdir. Tamamlaycs macentadr.

Mekanda Kullanm
Açk tonlar mutfak için uygunudur. Koyu tonlar zemin döemesinde, fayanslarda kullanlmaldr. Avlu, giri gibi alanlarda kullanldnda huzur verir. Hastane odalarnda yattrcdr. Tembellie yatkn kiiler bulunduklar alanda kullanmamaldr.

Salk Alannda Kullanm
Kas, deri, doku oluumuyla ilgilidir. Hücre onarmn salar ve yapsn güçlendirir. Sinir sistemini ve kalbi korur. Zehirli maddelerin vücuttan atmn kolaylatrr. Yattrrc ve dinlendiricidir. Kapal yerlerde kalmaktan korkan insanlarn bu korkularn yenmelerinde yardmc olur. Yanl kullanldnda yorgunluk ve tembellik hissi uyandrr. En sevdiiniz renk yeil ise, hiçbir konuda arya kaçmayan, oldukça dengeli bir kiiliiniz var. Verimli ve düzenlisiniz. Doaya hayransnz ve her frsatta doal alanlara yöneliyorsunuz. Çevrenizde uyumlu, yumuak ve içten bir atmosfer yaratyorsunuz. Deiikliklere uyum salamanz bazen zor oluyor. Yaam baknz yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

TURKUAZ

Üst düzeydeki bir deiimin ve dönüümün simgesidir. Açk fikirli, yardmsever ve gururludur. Dikkati ayakta tutar. Kendini ifadeye yardmcdr. Olumsuzluu yaamdan korkma ve çekingenlik olarak ortaya çkar. Duygusal ve zihinsel soyutlanma istei de bir baka olumsuz etkisidir. Tamamlaycs krmzdr.

Mekanda Kullanm
Canllk ve ferahlk yayar, mekanlar daha geni gösterir. Banyolar, yatak odalar ve çalma odalarnda da kullanlabilir. Açk tonlar duvar için uygundur.

Salk Alannda Kullanm
Son derece dinlendiricidir. Ba ars, allerji, tahri, kesik, yank tedavilerinde kullanlr. Cilt hastalklarnda etkilidir. Cildi güzelletirir. Stresi ve gerginlii azaltr, zehirli maddelerin atmn hzlandrr. Baklk sistemini güçlendirerek hastalklara kar koymanz salar. Zihni açar. Tembellie eilimli olanlara pek önerilmez.
En sevdiiniz renk turkuaz ise, hayat dolusunuz. Dünyaya farkl bakyor, deiik fikirlerle yaklayorsunuz. Kolayca panie kaplmyorsunuz. Olaylar doal aklarna brakmaktan yanasnz. Kolayca karar alyor ve büyük bir netlikle kavryorsunuz. Yetenekli ve anlaylsnz. Kendinizi kolayca ifade edebiliyorsunuz. Bu rengin insanlar ruhsal dünyay daha çok önemsediklerinden, gerçekçi bir biçimde davranmalar bazen zor olur.

MAV

Ruhsal dünyann ve derin tutkularn ifadesidir. Sakinlii, güven ve sadakâti temsil eder. Yetenein, güzelliin ve sorumluluun rengidir. Mavi bar, sevgiyi ve ifay sunar. Umut, inanç ve özgürlük duygular alar. Olumsuzluu, sürekli aray içinde olmak eklinde görünür. Güvensizlik, hayalperestlik, ar duygusallk olumsuz etkileridir. Tekdüzelie ve tembellie de sürükleyebilir. Tamamlaycs turuncudur.

Mekanda Kullanm
Sakinleme, stres atma, dinlenme amaçl olan her yerde kullanlabilir. Yatak odalarnda, meditasyon mekanlarnda açk tonlar uygundur. Hareketin ve çalmann çok olduu yerlerde kullanlmamaldr. Koyu tonlar olumsuz etkiler, tembellik ve melankoli yaratr.

Salk Alannda Kullanm
Yüksek tansiyon ve ateli hastalklarda kullanlr. Güne çarpmalarnda vücut ssn düürür. Strese, ba arsnda boaz hastalklarnda yardmcdr. Migrene, menenjite, uykusuzlua, barsak bozukluklarna da iyi gelir. Mavi renk çocuk hastalklarnda etkilidir, özellikle di çkarma, boaz ve bademcik ars, kzamk, bomaca, suçiçei gibi hastalklarda kullanlr. Miyop, katarakt ve benzeri göz hastalklarnda da mavi rengin enerjisinden yararlanlr. Felç, nezle ve düük tansiyon sorunlarnda tavsiye edilmez. Melankoliye yatkn kiiler bu renkten uzak durmaldr. En sevdiiniz renk mavi ise, nazik ve barçlsnz. Çevrenizde içe dönük ve filozof olarak tanmlanyorsunuz. Doruluk, dürüstlük sizin için çok önemli. nançl ve güvenlisiniz. Çevrenizde huzur, güven ve bar olduu için insanlar sizinle olmaktan holanrlar. Yaamnzda düzen isterseniz.

MOR

Asaleti, itibar ve kendine güveni temsil eder. Özerklik ve bütünleni yükselen özellikleridir. Ruhsal enerji ve sezgilerin rengidir. Yaratclk, hogörü ve düünce gücü mor renk ile ilikilidir. Olumsuz özellikleri unutkanlk ve sabrszlk eklinde ortaya çkar.
Yanl kullanm sonucunda kavgaya eilimli, saygsz bir karakter yaps görülür. Küstahça bir gurur ortaya çkabilir. Karakter bütünlüünün kaybna ve kiiliin çözülmesine yol açabilir de. Tamamlayc rengi sardr.

Mekanda Kullanm
Ruhsal çalmalar, özellik meditasyon odalar için uygundur, dini tören ve seremonilerde kullanlr. Morun açk tonlar olan lavanta, leylak ve orkide yatak odalar ve çalma odalarnda kullanlr. Hastane ve kliniklerin bekleme odalar açk tonlar ile dekore edilebilir, çünkü bu renk kendine güven duygularn harekete geçirir.
Parlak, göz alc renklerle birletiinde olumsuz etki yaratabilir. Bu tür karmlar ruhsal sorunlar olanlarn, alkoliklerin ve bamllarn olduu mekanlarda kullanlmamaldr.

Salk Alannda Kullanm
Bedendeki tüm salg bezleriyle ilikilidir ve hormonal düzeni etkiler. Menenjit, beyin sarsnts, sara gibi hastalklarda tedavi edicidir. Göz ve kulak rahatszlklarnda kullanlr.
Kan temizleyici özellii vardr. Akcier, kalp, karacier ve böbreklerin salnda rol oynar. skelet yaps üzerinde oldukça etkilidir. Çeitli kanser türlerinin tedavisinde kullanlabilir.
En sevdiiniz renk mor ise, kiiliinizin temelinde ruhsallk yer alyor. Gizemli olaylar ilgi alannza giriyor. Yine de dünyevi yaama olan ilginiz mavi renk insanna göre daha fazladr. Bu özelliinizi ruhsallnzla çok iyi dengelemektesiniz. nsanlara salklar için yardmc olmak sizin için çok deerli.
Arbal ve asil ruhlusunuz. Sanat ve duyarllk gerektiren meslekler size göredir. Karakter özelliinizi tam olarak yerine getiremediinizi düünmek belki de tek zayf yönünüz.

MACENTA

Tüm renklerin en zarifi kabul edilir. dealizmi temsil eder ve sayg, minnettarlk ve sadakat kavramlaryla balantldr. Enerjisi anlay ve olgunluu getirir. nsanlar arasnda ayrm gözetmeyen bir yöneticilik anlay verir. Yumuak, scak ve koruyucudur. Sevginin, efkatin ifadesidir.
Olumsuz yönleri üstünlük kurma istei, egemen olma arzusu eklinde belirebilir. Anlamsz gurura yol açabilir. Yanl kullanm sonucunda kendine güvensizlik duygular ortaya çkabilir.

Mekanda Kullanm
Yatak odalarnda, bina girilerinde kullanlmas uygundur. Güven verir. Açk tonlar olan gül pembesi ve somon banyo ve yatak odalarnda kullanlabilir. Sakinletirir. Saldrganl yok eder. Duvar boyas olarak, tamamlaycs yeille birlikte kullanlabilir. Bürolarn, mutfak ve çalma odalarnn bu renge boyanmas uygun deildir.

Salk Alannda Kullanm
Beyne giden kan miktarn arttrr ve sinir sistemini dengede tutar. Ba arsn, yüksek tansiyonu, sinir bozukluklarn kontrol altna alr.
Normalin üstünde çalyor ve yoruluyorsanz, macenta ya da pembe renkli giysiler giymelisiniz. Enerji dinlendirici, koruyucu ve yumuaktr.
Hafza kaybnda, kalp çarpntsnda, mide sorunlarnda etkilidir. Solunum sistemini, adrenalin salgsn ve böbreklerin çalmasn ayarlar. En sevdiiniz renk macenta ise, kibarlk, anlayl ve iyi davranmak temel özellikleriniz olur. efkatli ve scaksnz. nsanlara anlay ve sevgiyle yaklayor, onlara potansiyel güçlerini kullanmalar için rehberlik ediyorsunuz. Ortak çalmay seven, dost canls bir insansnz. Sevgi gücünüzle çevrenizi etkiliyorsunuz.

BEYAZ, SYAH VE DERLER

Beyaz tüm k tayfn bünyesinde toplamtr. Enerji sistemini dengeler, temizler. Yaratclk duygularn aça çkarr ve gelitirir. Birlikte kullanld dier renklerin güçlerini arttrr. Siyah, gri ve kahverengi gökkuanda ve renk çarknda bulunmazlar. Son derece youn ve ar enerjileri vardr. Doru zamanda kullanldklarnda etkileri olumludur. Siyahn arlklar dengeleyici özellii vardr, ancak tek renk olarak kullanlmamas iyi olur. Kahverengi sosyal dengeyi ve toplum içinde rahatl salar. Zihin üzerinde etkilidir.

Geri d?n.

RENKLERN ANLAMLARI ba?l?kl? yaz?m?z 1130 kez okundu

 

izmir Mantolama   |   �cretsiz Ke�if   |   �zolasyon & Yal�t�m

Mansuro�lu Mahallesi 266 Sokak No:10/B  Bayrakl� - �ZM�R
(0532) 581 59 62
(0530) 261 01 35


T�rk Web Ajans